Bekijk 578 diensten in het sociaal domein

 • Praktijk MOEV

  Vaktherapie

   Met verwijzing 
  MOEV biedt beweging- en/of ervaringsgerichte behandeling, ook wel vaktherapie genoemd. Binnen de vaktherapie bieden wij psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. Bij...
 • Dagbesteding PodAa

  Begeleiding groep licht 45A49

   Met verwijzing 
  Bij Dagbesteding PodAa is er de mogelijkheid tot zinvolle daginvulling. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar interesses en talenten, welke in activiteiten omgezet kunnen...
 • Praktijk MOEV

  Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek

   Met verwijzing 
  Diagnostiek binnen MOEV wordt voornamelijk gedaan binnen een lopend traject. Maatwerk is hierbinnen wel mogelijk. 
 • Flowkids

  Begeleiding individueel midden

   Met verwijzing 
  Wanneer de jeugdige volledig is uitgevallen in het regulier onderwijs, is  er vaak sprake van schooltrauma. Het kost deze kinderen veel moeite om de schooldrempel weer over te...
 • BeleefRijk

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Naast de therapievormen, biedt praktijk BeleefRijk ook ambulante behandeling in de thuissituatie. De hulp is gericht zijn op het herstellen of het op gang brengen van...
 • Care Forward

  Begeleiding individueel licht

   Met verwijzing 
  Ambulante ondersteuning jeugd Een goede vertrouwensband tussen begeleider en jeugdige is essentieel bij het begeleiden van jeugdigen met een migratieachtergrond. Care Forward...
 • Praktijk MOEV

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Wat is gezinsbehandeling? Een gezinsbehandelaar gaat ervan uit dat ieder kind onderdeel is van een groter geheel (een systeem), zoals zijn gezin, familie, school, vrienden,...
 • Praktijk MOEV

  Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

   Met verwijzing 
  MOEV biedt tevens BGGZ. Deze wordt geboden door GZ-pscyhologen, Orthopedagoog-generalisten, gedragsdeskundigen en systeemtherapeuten. 
 • Regionaal Instituut voor Dyslexie

  EED Diagnose

   Met verwijzing 
  Wanneer er zorgen zijn over de lees- en/of spellingontwikkeling kan je bij ons terecht voor een onderzoek naar dyslexie. Na aanmelding bij RID beoordelen wij of de...
 • Dagbesteding PodAa

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  Dagbesteding bij PodAa betekent een zinvolle daginvulling, maatwerk voor iedere jeugdige. Er wordt gekeken naar interesses en talenten en hierop worden activiteiten aangepast. De...
 • 2thepoint coaching & begeleiding

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Wat?  Oplossingsgerichte behandeling aan kinderen/jongeren die om uiteenlopende redenen vastlopen in hun ontwikkeling en aan ouders/verzorgers met (complexe)...
 • Leveo Care B.V.

  Begeleiding individueel zwaar

   Met verwijzing 
  Bij CareHouse werken wij vanuit de door ons zelfontwikkelde methode. De methode is gebaseerd op het sociaal competentiemodel en de systeemtheorie. De methode koppelt...
 • Dagbesteding PodAa

  Begeleiding individueel licht

   Met verwijzing 
  Begeleiding basis is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige, bijvoorbeeld ter bevordering van de...
 • Praktijk MOEV

  Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

   Met verwijzing 
  MOEV biedt tevens SGGZ. Deze wordt geboden door GZ-pscyhologen, Orthopedagoog-generalisten, gedragsdeskundigen en systeemtherapeuten. 
 • Stichting ijgenwys en Anders

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  Stichting IJgenwys en Anders is kleinschalige dagbesteding (zorginstelling) waar vakmensen met passie met lef voorbij elke beperking kijken.  Ieder kind is...