Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)
Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)
 Met verwijzing 
Productcodes 45A05, 45A48, 45A53, 54001, 54D01 meer...
Locatie Prinsenbeek

Vogelbos 41, 4841EM Prinsenbeek

  076-5420722
  Bereikbaar: werkdagen

Orthopedagogische Praktijk Boom (OPB)

Uitgebreide omschrijving

OPB (vrijgevestigde jeugd basis GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Bij OPB richten we ons op kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.

Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van problemen op de volgende gebieden:

 • Gedrag
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld angst)
 • Concentratie
 • Planning en organisatie
 • Omgang met andere kinderen
 • Vastlopen op school (EED ernstige enkelvoudige dyslexie, dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen)

 

Door elk van deze problemen of een combinatie daarvan kan een kind vastlopen in de ontwikkeling en kunnen er problemen ontstaan in de relatie tussen het kind en leeftijdgenoten, het gezin en de schoolsituatie.

OPB ondersteunt het kind, het gezin en de sociale omgeving van het kind bij het verminderen van het probleem en bij het beter om leren gaan met het probleem.

 

Onderzoek

OPB verricht brede psychodiagnostische onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de problemen.

Een onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelingsanamnese (gesprek met de ouders en vragenlijsten)
 • Dossieronderzoek (op basis van eerder onderzoek of behandeling)
 • Schoolobservatie
 • Psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid en didactische ontwikkeling
 • Nabespreking van het verslag met ouders en eventueel andere betrokkenen, zoals de leerkracht

 

Behandeling

Een behandeling kan direct gestart worden als duidelijk is wat er aan de hand is. Soms is eerst een psychodiagnostisch onderzoek nodig. De behandeling van een kind vindt individueel plaats. Daarnaast begeleiden we ouders en leerkracht in de omgang met het kind.

OPB maakt hierbij gebruik van de volgende behandelmethodieken:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Behandelmethoden voor leerstoornissen, zoals EED
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Begeleiding van leerkrachten

 

Begeleiding

OPB biedt begeleiding aan voor gezinnen waarbij het kind vastloopt in de ontwikkeling, maar waarbij geen sprake is van problemen die binnen de basis GGZ vallen.

Deze begeleiding bestaat met name uit opvoedingsondersteuning. Daarbij kan OPB tijdelijk de regie (gedeeltelijk) overnemen.

De begeleiding is erop gericht dat de ouders aan het eind van het traject weer in staat zijn om de opvoeding weer zelfstandig te gaan uitvoeren.

 

Aanmelding

Aanmelden bij OPB kunt u door middel van een verwijzing van:

 • Huisarts
 • Kinderarts
 • Medisch specialist
 • Gemeente regisseur/CJG

 

Voor financiering via uw gemeente is een voorwaarde dat een kind woonachtig is binnen de regio West-Brabant Oost of de regio West-Brabant West.

 

Samenstelling team

Het team van OPB bestaat uit: een orthopedagoog generalist, basisorthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en een thuisbehandelaar.

Samenwerking met partners

We hebben regelmatig intercollegiale consultatie met gezinscoaches, speltherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychiaters.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 20147620
AGB WMO 94057452
AGB Jeugd 94057452
Telefoonnummer 076-5420722
Website http://boom-opb.nl/ 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding, Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd GGZ Behandeling en Jeugd Dyslexie (EED)
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Hoogbegaafdheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Thuiszitter, Dyslexie, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Op locatie
Meertaligheid Nederlands, Duits en Engels
Productcodes
 • 45A05 Begeleiding Midden
 • 45A48 Begeleiding zwaar
 • 45A53 Behandeling Ambulant
 • 54001 Generalistisch GGZ
 • 54D01 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Diagnose
 • 54D02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Behandeling
 • 0 meer...
 • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Prinsenbeek 
 Hoofdvestiging
Vogelbos 41, 4841EM Prinsenbeek
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding individueel midden
Begeleiding individueel zwaar
Behandeling individueel
EED Behandeling
EED Diagnose
Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: