Bekijk 517 diensten in het sociaal domein

 • Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers B.V.

  EED Behandeling

   Met verwijzing 
  In de behandeling van de ernstige leesproblemen richten wij ons op het verbeteren van deze problemen waarbij getracht wordt deze moeilijkheden niet langer in de weg te laten staan...
 • Praktijk MOEV

  Vaktherapie

   Met verwijzing 
  MOEV biedt beweging- en/of ervaringsgerichte behandeling, ook wel vaktherapie genoemd. Binnen de vaktherapie bieden wij psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. Bij...
 • Stichting Inzet voor Zorg

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  Dagbesteding op locatie voor jeugdigen met diverse problematieken waaronder schooluitval en interculturele vraagstukken.
 • AMO Actieve Opvang B.V.

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de...
 • Dagbesteding PodAa

  Begeleiding groep licht 45A49

   Met verwijzing 
  Bij Dagbesteding PodAa is er de mogelijkheid tot zinvolle daginvulling. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar interesses en talenten, welke in activiteiten omgezet kunnen...
 • Stichting ijgenwys en Anders

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  Stichting IJgenwys en Anders is kleinschalige dagbesteding (zorginstelling) waar vakmensen met passie met lef voorbij elke beperking kijken.  Ieder kind is...
 • Stichting Inzet voor Zorg

  Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

   Met verwijzing 
  Aan de client en, indien nodig, diens systeem wordt ambulante behandeling geboden. Deze zorg  kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of op locatie.
 • Stichting Inzet voor Zorg

  Begeleiding individueel zwaar

   Met verwijzing 
  Aan de client en, indien nodig, diens systeem wordt ambulante begeleiding geboden. Deze zorg  kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of op locatie.
 • Dagbesteding PodAa

  Dagbesteding licht

   Met verwijzing 
  Dagbesteding bij PodAa betekent een zinvolle daginvulling, maatwerk voor iedere jeugdige. Er wordt gekeken naar interesses en talenten en hierop worden activiteiten aangepast. De...
 • BeleefRijk

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Naast de therapievormen, biedt praktijk BeleefRijk ook ambulante behandeling in de thuissituatie. De hulp is gericht zijn op het herstellen of het op gang brengen van...
 • Praktijk MOEV

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Wat is gezinsbehandeling? Een gezinsbehandelaar gaat ervan uit dat ieder kind onderdeel is van een groter geheel (een systeem), zoals zijn gezin, familie, school, vrienden,...
 • Stichting Prisma

  Begeleiding individueel licht

   Met verwijzing 
  Makker is onderdeel van Prisma en is specifiek bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug nodig hebben. De professionals van Makker stappen laagdrempelig...
 • Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers B.V.

  Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

   Met verwijzing 
  Binnen het psychologische gedeelte wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de totale cognitieve capaciteiten en de verschillende psychologische leerfuncties zoals aandacht/...
 • Flowkids

  Begeleiding individueel midden

   Met verwijzing 
  Wanneer de jeugdige volledig is uitgevallen in het regulier onderwijs, is  er vaak sprake van schooltrauma. Het kost deze kinderen veel moeite om de schooldrempel weer over te...
 • Stichting Inzet voor Zorg

  Begeleiding individueel licht

   Met verwijzing 
  Aan de client en, indien nodig, diens systeem wordt ambulante begeleiding geboden. Deze zorg  kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of op locatie.