Begeleiding individueel licht
AMO Actieve Opvang B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
45A04
Locatie
Loon op Zand

AMO Actieve Opvang B.V.

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel licht

Uitgebreide omschrijving

AMO biedt, indien nodig en indien mogelijk, individuele begeleiding. 
Bij individuele begeleiding is er aandacht voor de cliënt en diens hulpvraag, dit wordt ingezet als maatwerk en is per uur afneembaar.

Er wordt gewerkt aan sociaal-emotionele ontwikkeling en er kan gewerkt en geoefend worden aan doelen in de praktijk.
AMO zet niet standaard individuele begeleiding in, maar we bekijken altijd binnen ons team of het mogelijk is om dit te bieden wanneer we hier een aanvraag voor ontvangen. Wij bieden met name groepsbegeleiding en daar ligt onze focus.
 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Met de jeugdige op onze locatie of buiten (externe locaties) activiteiten uitvoeren, gericht op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling en dit kan in combinatie plaatsvinden sportactiviteiten; meer activering en meer lichaamsbeweging.

Laatst bijgewerkt: 18-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  45A04 Begeleiding basis

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opvoeden en opgroeien.

Deze begeleiding is gericht op het bieden van praktische ondersteuning aan de jeugdige en zijn gezinssysteem bij het uitvoeren en structureren van algemeen dagelijkse handelingen en vaardigheden in het opgroeien en opvoeden.

Opleidingsniveau
MBO 3/4 of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Persoonlijke verzorging (Jeugdwet): max 24 maanden
Overige begeleiding: 3-6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A04 Begeleiding basis
Vestigingen  Moleneind 25, 5175NZ Loon op Zand
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 12-18 jaar en 6-12 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Opvoed- en opgroeiproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Loon op Zand 
Moleneind 25, 5175NZ Loon op Zand
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: