Begeleiding individueel midden
Stichting Prisma
 Met verwijzing 
Productcode
45A05
Locaties
Waalwijk en Breda

Stichting Prisma

Prisma geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zo bieden wij hulp thuis, begeleid wonen, zorg binnen een wooninitiatief, behandeling en begeleid werken.

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel midden

Uitgebreide omschrijving

Makker is onderdeel van Prisma en is specifiek bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug nodig hebben. De professionals van Makker stappen laagdrempelig in en bieden ondersteuning daar waar de behoefte ligt vanuit de cliënt. Wij richten ons op ‘wat iemand nodig heeft’, en niet op ‘wat iemand heeft’.

De relatie die we aangaan, is op basis van gelijkwaardigheid en we besluiten dus niets zonder de persoon zelf. 

 

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Met behulp van de presentiebenadering en een oplossingsgerichte houding motiveren we degene met de ondersteuningsvraag om tot eigen oplossingen te komen om de uitdagingen aan te gaan. Wij zijn hierbij de steun in de rug. Deze werkwijze zetten wij centraal voor alle mensen die wij begeleiden, welk niveau van complexiteit of (multi) problematiek dan ook. Met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen woning en kunnen participeren.

Laatst bijgewerkt: 16-11-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45A05 Begeleiding Midden

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met complexe en meervoudige problematiek in het opvoeden en opgroeien met een verhoogd risico op structurele maatschappelijke uitval. Deze begeleiding bestaat uit een specialistisch methodische en systemische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.
Waar nodig bestaat deze begeleiding uit het coördineren van de (jeugd) hulp die door meerdere professionals aan de jeugdige en zijn gezinssysteem worden geboden voor het behalen van de gestelde doelen.

Opleidingsniveau
HBO en SKJ geregistreerd, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper.

Duur
6-9 maanden.  
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen
  • Hoofdkantoor Prisma Algemeen. Taxandriaweg 12-B, 5142PA Waalwijk
  • Makker/ Prisma Breda Korte Raamstraat 3, 4818CJ Breda
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme en NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Thuis - ambulant
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Waalwijk 
 Hoofdvestiging
Hoofdkantoor Prisma Algemeen.
Taxandriaweg 12-B, 5142PA Waalwijk
Bereikbaar: werkdagen
Breda 
 Nevenvestiging
Makker/ Prisma Breda
Korte Raamstraat 3, 4818CJ Breda
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: