Begeleiding individueel midden
Flowkids
 Met verwijzing 
Productcode
45A05
Locatie
Breda

Flowkids

Preventie en voorlichting in het regulier onderwijs Begeleiding en onderwijs aan overbelaste hoogsensitieve  kinderen Ouderbegeleiding in omgang met hoogsensitieve kinderen Begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs

Bedrijfsprofiel

Begeleiding individueel midden

Uitgebreide omschrijving

Wanneer de jeugdige volledig is uitgevallen in het regulier onderwijs, is  er vaak sprake van schooltrauma. Het kost deze kinderen veel moeite om de schooldrempel weer over te komen. In voorkomende gevallen biedt Flowkids persoonlijke begeleiding aan de jeugdigen om weer vertrouwen te ontwikkelen in een schoolomgeving. Soms is het nodig om in de eerste periode van re-integratie mee naar school te gaan om het vertrouwen van de kinderen in zichzelf en de schoolomgeving te laten groeien 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Hoogsensitieve kinderen krijgen stress wanneer er te weinig tijd en rust is voor diepgaande informatieverweking, door te snelle en onnatuurlijke overgangen of een te veel aan omgevingsgeluid. Ze raken overprikkeld als er te veel regels worden opgelegd of de situatie niet rechtvaardig voelt. Ze neigen zich te veel aan te passen aan (on)uitgesproken wensen of behoud van harmonie in de groep. Het onderwijssysteem stelt vaak eisen waar hoogsensitieve kinderen moeilijk aan kunnen voldoen. Druk op automatiseren, verwerkingssnelheid en opgelegde leerstof zijn dan sterke triggers. Als die stress te lang duurt en ontspanning en rust uitblijven, kunnen burn-outklachten ontstaan met schooluitval tot gevolg.

Als gevolg van overprikkeling en het wegcijferen van zichzelf ontstaan vaak eerst  psychosomatische klachten zoals hevige vermoeidheid die kan  leiden tot extreme angsten en uitbarstingen die als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving. Deze kunnen zich doorontwikkelen tot angst- dwangstoornissen, burn-out en of depressie. Op school laten deze kinderen (nog) lange tijd sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als deze kinderen tijdig herkend en geholpen worden, kunnen zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen.

Onze begeleiding is holistisch, dat wil zeggen dat we de mentale, emotionele, somatische en spirituele gezondheid als een geheel beschouwen. Met deze aanpak blijken we in staat te zijn om kinderen te helpen die mogelijk weinig baat hebben gehad bij specialistische therapie. 

Laatst bijgewerkt: 08-07-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45A05 Begeleiding Midden

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige en zijn gezin met complexe en meervoudige problematiek in het opvoeden en opgroeien met een verhoogd risico op structurele maatschappelijke uitval. Deze begeleiding bestaat uit een specialistisch methodische en systemische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.
Waar nodig bestaat deze begeleiding uit het coördineren van de (jeugd) hulp die door meerdere professionals aan de jeugdige en zijn gezinssysteem worden geboden voor het behalen van de gestelde doelen.

Opleidingsniveau
HBO en SKJ geregistreerd, onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper.

Duur
6-9 maanden.  
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen Flowkids Buurtschap Effen 1, 4838BM Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Hoogbegaafdheid, Leerplicht en trajectbegeleiding VSV, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Thuiszitter, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Hoofdvestiging
Flowkids
Buurtschap Effen 1, 4838BM Breda
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: