Behandeling individueel
2thepoint coaching & begeleiding
 Met verwijzing 
Productcode
45A53
Locatie
Breda

2thepoint coaching & begeleiding

2thepoint biedt (systeem)begeleiding en behandeling aan jeugdigen met (forse) gedrags- en/of ontwikkelingsproblematieken en/of ouders met (complexe) opvoedvragen.

Bedrijfsprofiel

Behandeling individueel

Uitgebreide omschrijving

Wat?  Oplossingsgerichte behandeling aan kinderen/jongeren die om uiteenlopende redenen vastlopen in hun ontwikkeling en aan ouders/verzorgers met (complexe) opvoedvragen. De krachten van de client en zijn/haar systeem worden ingezet om de aandachtsgebieden aan te pakken. Behandeling vindt plaats op de locatie waar dat gewenst is, zoals thuis of op school.

Op de achtergrond is een regiebehandelaar betrokken om de lijnen mee uit te zetten en het proces te monitoren.

Wie?

  • Jeugdigen met (forse) gedrags- en/of ontwikkelingsproblematieken
  • Ouders met (complexe) opvoedvragen
  • Complexe gezinssystemen
  • Gescheiden ouders met de vraag om (gespecialiseerde) omgangsbegeleiding

Bij aanvang gaan we met elkaar kijken waar de krachten/aandachtspunten liggen en wat de behoefte is van de cliënt. Er wordt hierin gekeken naar het hele systeem. We maken samen concrete doelen waar we middels een vraag- en oplossingsgerichte wijze aan werken. Voor de een zal een meer theoretische benadering passend zijn (bijvoorbeeld psycho-educatie), voor de ander zal 'n praktische benadering en het aanleren van vaardigheden meer aansluiten. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

2thepoint werkt met diverse methodieken, zoals bijvoorbeeld: Verbindend Gezag/geweldloos verzet, Brainblocks, Geef me de Vijf, Kids' Skills, Signs of Safety en het Vlaggensysteem. 2thepoint gaat uit van een positieve benadering en zet de cliënt en zijn of haar systeem weer in hun kracht. 2thepoint volgt het tempo van de cliënt en een zo spoedig mogelijk uitstromen uit zorg is altijd het streven.

Laatst bijgewerkt: 12-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45A53 Behandeling Ambulant

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een 1 op 1 contact met de jeugdige en zijn gezinssysteem.
Is een therapeutisch/ specialistisch, systemische en methodische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.

Opleidingsniveau
HBO+, WO onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd)

Duur
6-9 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen 2thepoint coaching en begeleiding Jacob Catssingel 95, 4819HB Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Hoofdvestiging
2thepoint coaching en begeleiding
Jacob Catssingel 95, 4819HB Breda
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: