Behandeling individueel
Stichting Prisma
 Met verwijzing 
Productcode
45A53
Locaties
Waalwijk en Breda

Stichting Prisma

Prisma geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zo bieden wij hulp thuis, begeleid wonen, zorg binnen een wooninitiatief, behandeling en begeleid werken.

Bedrijfsprofiel

Behandeling individueel

Uitgebreide omschrijving

IAG staat voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Deze behandeling is bedoeld voor gezinnen waar de vraag naar verandering in de thuissituatie groot is. In een traject van 7 maanden en 5 uur per week streven we naar zichtbare verbetering in de thuissituatie voor de ouders en kind(eren). De hulp richt zich op de kinderen in het gezin, de ouders en ook op het betrokken sociale netwerk van het gezin.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ons doel met deze behandeling is dat kinderen thuis kunnen blijven wonen óf weer opnieuw naar huis kunnen komen. Daarbij werken we onder andere aan:

  • Veiligheid

  • Lichamelijke verzorging en voeding

  • Emotionele behoeften

Dit hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen waarnaar we streven:

- De gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd;

- De ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot;

- Het gezin heeft een sociaal netwerk, en waar nodig ook een professioneel netwerk, en maakt daar gebruik van.

Laatst bijgewerkt: 04-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45A53 Behandeling Ambulant

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een 1 op 1 contact met de jeugdige en zijn gezinssysteem.
Is een therapeutisch/ specialistisch, systemische en methodische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.

Opleidingsniveau
HBO+, WO onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd)

Duur
6-9 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  • Hoofdkantoor Prisma Algemeen. Taxandriaweg 12-B, 5142PA Waalwijk
  • Makker/ Prisma Breda Korte Raamstraat 3, 4818CJ Breda
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Wlz - Zorgkantoor
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Thuis - ambulant
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Waalwijk 
 Hoofdvestiging
Hoofdkantoor Prisma Algemeen.
Taxandriaweg 12-B, 5142PA Waalwijk
Bereikbaar: werkdagen
Breda 
 Nevenvestiging
Makker/ Prisma Breda
Korte Raamstraat 3, 4818CJ Breda
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: