Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
54001
Locatie
Hilvarenbeek

Praktijk Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers B.V.

Praktijk Barend Spijkers is een praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen betreffende allerlei soorten hulpvragen. 

Bedrijfsprofiel

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Uitgebreide omschrijving

Binnen het psychologische gedeelte wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de totale cognitieve capaciteiten en de verschillende psychologische leerfuncties zoals aandacht/ concentratie, inprenting/ geheugen, taalfuncties, waarneming, ruimtelijk inzicht en leerstrategieën.

Om een compleet beeld van het functioneren te geven wordt er verder gekeken naar het sociaal-emotionele functioneren. 

Elk onderzoekstraject verloopt volgens de volgende stappen:

  • Analyse van de hulpvraag en oriënterende beeldvorming
  • Uitgebreid psychologisch en orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek
  • Uiteindelijke beeldvorming c.q. diagnose
  • Begeleidingsadvies c.q. plan 
  • Adviesgesprek

Het is belangrijk dat niet alleen het kind in beeld wordt gebracht, maar ook het systeem om het kind heen. Dit biedt ouders en school de mogelijkheid het kind zo beter te leren begrijpen. Vanuit deze beeldvorming komt er een compleet begeleidingsplan om het kind/jeugdige verder te begeleiden.
Een proces dat is gestagneerd kan zo weer op gang komen; dit alles binnen de mogelijkheden van kind en opvoeders.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Algeheel onderzoek

In een algeheel psychodiagnostisch onderzoek zal een analyse worden gemaakt van de intelligentie, diverse neuropsychologische functies zoals aandacht/concentratie, spraak/taal, inprenting/geheugen, visueel-ruimtelijke waarneming en oriëntatie, executieve functies, maar ook wordt onderzoek gedaan naar de diverse leerprocessen en psychosociale aspecten. Op deze wijze wordt een compleet beeld geschetst van uw zoon/dochter in een totale situatie en wordt aan de hand van de sterke en minder sterke kwaliteiten een beeldvorming c.q. diagnose gesteld.

Vervolgens wordt een procesmatig begeleidingsadvies gegeven dat samen met u en indien dit wenselijk is met school wordt besproken.

Naast het afnamen van dit onderzoek zal ook geobserveerd worden hoe het kind/jongeren informatie verwerkt en hoe zij/hij gedragsmatig reageert. Tevens wordt er gebruik gemaakt van verschillende gedragsvragenlijsten die door ouders en school worden ingevuld. Dit alles geeft tezamen een goed beeld en zal worden gekoppeld aan de onderzoeksvragen om zo via een integratieve beeldvorming een duidelijk antwoord te bieden en adequate hulp op te starten.

Laatst bijgewerkt: 25-08-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 54001 Generalistisch GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met matige/zware psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van) een enkelvoudige DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.
Betreft diagnostiek (bepalen of er sprake is van een DSM-benoemde stoornis en de  mogelijkheden en beperkende factoren binnen een ziektebeeld) en/of behandeling gericht op het ontwikkelen van inzichten in eigen handelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Opleidingsniveau
Eisen Basis GGZ

Duur
6 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen Paardenstraat 2, 5081CH Hilvarenbeek
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Hoogbegaafdheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Dwangstoornissen en Schooluitval
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Hilvarenbeek 
 Hoofdvestiging
Paardenstraat 2, 5081CH Hilvarenbeek
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: