Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Stichting Inzet voor Zorg
 Met verwijzing 
Productcode
54002
Locatie
Bergen op Zoom

Stichting Inzet voor Zorg

Stichting inzet voor Zorg  is gespecialiseerd in dienstverlening aan cliënten die vastgelopen zijn in het dagelijks leven ongeacht leeftijd en niveau. .

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

Uitgebreide omschrijving

Aan de client en, indien nodig, diens systeem wordt ambulante behandeling geboden. Deze zorg  kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of op locatie.

Laatst bijgewerkt: 04-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 54002 Behandeling GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Behandeling
Is een multidisciplinaire en systemische aanpak van complexe zorg die niet binnen de producten van de BGGZ kan worden geboden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze code geldt ook voor diagnose/behandelcombinatiesMogelijk maakt medicatiecontrole deel uit van de behandeling die geboden wordt.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54002 Behandeling GGZ
Vestigingen Lambertijnenhof 190, 4614CH Bergen op Zoom
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Hoogbegaafdheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Bergen op Zoom 
 Hoofdvestiging
Lambertijnenhof 190, 4614CH Bergen op Zoom
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: