Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Praktijk MOEV
 Met verwijzing 
Productcode
54002
Locaties
Breda, Made, Raamsdonk meer...

Praktijk MOEV

MOEV - behandeling voor jeugd en gezin biedt: - Systeemgerichte vaktherapie (alle 6 de disciplines) - Psychomotorische gezinstherapie (GezinsPMT) - Gezinsbehandeling/ondersteuning  - Diagnostiek - Groepstherapie voor kind en jeugd

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

Uitgebreide omschrijving

MOEV biedt tevens SGGZ. Deze wordt geboden door GZ-pscyhologen, Orthopedagoog-generalisten, gedragsdeskundigen en systeemtherapeuten. 

Laatst bijgewerkt: 12-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 54002 Behandeling GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Behandeling
Is een multidisciplinaire en systemische aanpak van complexe zorg die niet binnen de producten van de BGGZ kan worden geboden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze code geldt ook voor diagnose/behandelcombinatiesMogelijk maakt medicatiecontrole deel uit van de behandeling die geboden wordt.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54002 Behandeling GGZ
Vestigingen
  • MOEV - Breda (dependance) Kloosterlaan 168, 4811EE Breda
  • MOEV - Made Marktstraat 8-A, 4921BG Made
  • MOEV - Raamsdonk Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
  • MOEV - Drimmelen 't Fort 1, 4924ER Drimmelen
  • MOEV - Breda (hoofdlocatie) Paardeweide 12, 4824EH Breda
  • MOEV - Tilburg Statenlaan 4, 5042RX Tilburg
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Zintuiglijke beperking
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
 Nevenvestiging
MOEV - Breda (dependance)
Kloosterlaan 168, 4811EE Breda
Bereikbaar: werkdagen
Made 
 Nevenvestiging
MOEV - Made
Marktstraat 8-A, 4921BG Made
Bereikbaar: werkdagen
Raamsdonk 
 Nevenvestiging
MOEV - Raamsdonk
Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
Bereikbaar: werkdagen
Drimmelen 
 Nevenvestiging
MOEV - Drimmelen
't Fort 1, 4924ER Drimmelen
Bereikbaar: werkdagen
Breda 
 Hoofdvestiging
MOEV - Breda (hoofdlocatie)
Paardeweide 12, 4824EH Breda
Bereikbaar: werkdagen
Tilburg 
 Nevenvestiging
MOEV - Tilburg
Statenlaan 4, 5042RX Tilburg
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: