Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek
Stichting Inzet voor Zorg
 Met verwijzing 
Productcode
54004
Locatie
Bergen op Zoom

Stichting Inzet voor Zorg

Stichting inzet voor Zorg  is gespecialiseerd in dienstverlening aan cliënten die vastgelopen zijn in het dagelijks leven ongeacht leeftijd en niveau. .

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek

Uitgebreide omschrijving

Aan de client en, indien nodig, diens systeem wordt ambulante behandeling geboden. Deze zorg  kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of op locatie.

Laatst bijgewerkt: 04-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 54004 Diagnostiek GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Diagnostiek
Voor het bepalen of er sprake is van een (meervoudige) DSM-benoemde stoornis en het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkende factoren binnen het ziektebeeld. Wordt alleen ingezet als losstaand traject. Bij een diagnose/behandelcombinatie geldt productcode 54002.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur  
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54004 Diagnostiek GGZ
Vestigingen Lambertijnenhof 190, 4614CH Bergen op Zoom
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Hoogbegaafdheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Bergen op Zoom 
 Hoofdvestiging
Lambertijnenhof 190, 4614CH Bergen op Zoom
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: