Gezinshuis Regulier
Gezinshuis Almkerk V.O.F.
 Met verwijzing 
Productcode
44A08
Locatie
Almkerk

Gezinshuis Almkerk V.O.F.

Gezinshuis Almkerk een gezinshuis met een hart voor kinderen

Bedrijfsprofiel

Gezinshuis Regulier

Uitgebreide omschrijving

Van 'plan voor jongeren' tot 'woning voor jongeren'

Kinderen die opgroeien in pleeggezinnen en gezinshuizen, kunnen daar meestal blijven wonen tot hun 18 de verjaardag. Juist kinderen en jongeren die veel hebben meegemaakt in hun jonge leven, zijn vaak op sociaal-emotioneel vlak  jonger dan hun kalenderleeftijd aangeeft. Dit betekent dat de kans groot is dat zij op de leeftijd van 18 jaar nog niet toe zijn aan het geheel zelfstandig functioneren in de maatschappij. Deze jongeren hebben meestal niet de achterban van ouders of familie die hen hierbij kunnen begeleiden. Zij vormen een kwetsbare groep.

Er is een reëel risico dat deze jongeren tussen wal en schip raken. Bij de kinderen die in ons gezinshuis opgroeien, voorzien wij (met het oog op hun sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau) dat zij nog niet geheel zelfstandig kunnen functioneren wanneer zij 18 jaar zijn. Van collega's die eveneens jarenlang werkzaam zijn in een gezinshuis of pleeggezin, horen wij vergelijkbare zorgen.

Dit alles maakt dat wij een jongerenwoning zijn gestart om deze jongeren ook na hun 18de verjaardag verder te kunnen begeleiden. Wij hebben bewust gekozen voor de gemeente Almkerk om dit plan te realiseren,, omdat wij hier met veel plezier wonen en werken en de afstand tussen ons gezinshuis en de jongerenwoning minimaal is.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

ZEEP is een zelfstandigheids training project waar de jongere nog ambulante begeleiding willen en krijgen vanuit zowel ons Gezinshuis als wel van derden met als doel door te kunnen stromen naar een zelfstandige woonsituatie, waar bij de begeleiding zich richt op huishoudelijke taken, bereiden van gezamelijke maaltijden, persoonlijke hygiëne, normen en waarden, financiën  etc.

Profiel

Van iedere jongere die wij begeleiden verwachten wij dat ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De jongere is in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen.

 • De jongere staat open voor begeleiding en is gemotiveerd om geheel zelfstandig te gaan functioneren in de maatschappij.

 • Er is een vorm van inkomen/uitkering/vergoeding waarmee de jongere kan voorzien in eigen onderhoud,huur en begeleiding.

 • De jongere heeft een dagbesteding,werk of studie.

 • Er is geen sprake van verslavingsproblematiek(drank,drugs,gamen e.d.)

 • Er is geen sprake van agressief en bedreigend gedrag t.o.v. zichzelf en/of andere waarbij de sociale of fysieke veiligheid in het gedrang komt.

Visie

Ieder mens is uniek en heeft eigen krachten en talenten. Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de jongere en geven begeleiding op maat op weg naar zelfstandigheid. Wij bouwen met de jongere verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Hierbij staat een aantal aandachtspunten centraal:

 • - Uitgaan van mogelijkheden

 • - Ruimte voor de jongere als uniek individu

 • - Begeleiding op maat en naar behoefte

 • - Wederzijds respect

 • - Aandacht voor het netwerk van de jongere

 • - Oog voor omgevingsfactoren

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  44A08 Gezinshuis Regulier

Specifieke kenmerken hulp
Voor de jeugdige tot 18 jaar die gaat wonen in de woning van gezinshuisouder(s) Als een situatie zo ernstig is dat een Jeugdige acuut uit huis moet worden geplaatst, kan een jeugdige in een gezinshuis worden ondergebracht om de veiligheid van de jeugdige te borgen. Deze plaatsing is zo kort als mogelijk en maximaal 4 weken. Verlenging is enkel mogelijke in overleg met de gemeente of GI.

Opleidingsniveau
Gezinshuisouder(s) SKJgeregistreerd of zorg Registerplein onder de verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper De gezinshuisouder beschikt over specifieke kennis, vaardigheden en competenties om voor jeugdigen met complexe problematiek te kunnen zorgen. Overige inzet binnen gezinshuis: MBO (niveau 4) of HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Afhankelijk van levensfase, ernst problematiek en mogelijkheden pleegzorg en eigen gezin. Plaatsing mogelijk tot de leeftijd van 18 jaar van de jeugdige. Verlenging al geplaatste jeugdigen mogelijk tot 21 jaar. Crisisvariant: maximaal 4 weken

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
44A08 Gezinshuis Regulier
Vestigingen  Kerkstraat 2, 4286BB Almkerk
Leeftijd Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme
Meertaligheid
Locatie aanbod
Wachtlijst in weken

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Almkerk 
Kerkstraat 2, 4286BB Almkerk
Bereikbaar: weekend en werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: