Logeren
AMO Actieve Opvang B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
43A11
Locatie
Loon op Zand

AMO Actieve Opvang B.V.

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Bedrijfsprofiel

Logeren

Uitgebreide omschrijving

AMO biedt respijtzorg en begeleiding voor kinderen en jongeren tijdens logeerweekenden en/of midweken in de vakantieweken.
De deelname aan deze momenten wordt op structurele basis afgesproken en het grootste doel hiervan is een tijdelijke ontlasting binnen de thuissituatie. 


De respijtzorg en begeleiding vindt altijd plaats binnen de groepssituatie. 
Deelname vindt plaats op het terrein van AMO in Loon op Zand, maar ook in Zeeland waar een logeerhuis gevestigd is.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Groepsbegeleiding waarbij begeleiders samen met de kinderen en jongeren werken aan de gestelde de sociaal-emotionele doelen met diverse, sportieve, actieve, creatieve en leerzame activiteiten.

Voor aanvang van zorg wordt er tijdens de intake een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan staat alle belangrijke zorginhoudelijke informatie over de cliënt, de wensen/begeleidingsbehoeften en de gestelde doelen.

Laatst bijgewerkt: 18-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 43A11 Logeren

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige waarvoor het ter ontlasting van het gezinssysteem nodig is om naast de dagbesteding ook in de avond en nacht op de locatie te verblijven. Logeren kan alleen ingezet worden aanvullend op de producten van dagbesteding en kenmerkt zich door het bieden van een veilige en prettige logeeromgeving gedurende de avond en nacht.
Het tarief is gebaseerd op huisvesting-,  verblijfs- en begeleidingskosten buiten de dagbestedingsuren, dus voor de avond en nacht.

Opleidingsniveau
Minimaal MBO, HBO onder verantwoordelijkheid van een HBO SKJ-geregistreerd medewerker.

Duur
Maximaal 2 aaneengesloten  etmalen in 1 week

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
43A11 Logeren
Vestigingen Moleneind 25, 5175NZ Loon op Zand
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme en Hechtingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie, Verblijf op locatie en Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Loon op Zand 
Moleneind 25, 5175NZ Loon op Zand
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: