Vaktherapie
Praktijk MOEV
 Met verwijzing 
Productcode
45A65
Locaties
Breda, Made, Raamsdonk meer...

Praktijk MOEV

MOEV - behandeling voor jeugd en gezin biedt: - Systeemgerichte vaktherapie (alle 6 de disciplines) - Psychomotorische gezinstherapie (GezinsPMT) - Gezinsbehandeling/ondersteuning  - Diagnostiek - Groepstherapie voor kind en jeugd

Bedrijfsprofiel

Vaktherapie

Uitgebreide omschrijving

MOEV biedt beweging- en/of ervaringsgerichte behandeling, ook wel vaktherapie genoemd. Binnen de vaktherapie bieden wij psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. Bij deze vorm van behandeling zien wij kinderen en jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Vaktherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. Binnen de vaktherapie is er ook ruimte om groepstherapie te volgen voor kind en jeugd. Hierbij staat de interactie, de relatie, de afstemming, aansluiting met de ander centraal. 

Binnen het traject van vaktherapie zijn er ook, binnen de praktijk, mogelijkheden voor ouders om tijdens of na het proces van vaktherapie ondersteund te worden door een gezinsbehandelaar en/of gezinsbegeleider met hun vraagstukken. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Individuele behandeling
Psychomotorische Kindertherapie en speltherapie zijn een bewegings- en ervaringsgerichte vorm van therapie.
De therapie is gericht op individuele behandeling van 60 minuten per week.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk.

Gezinsbehandeling
Psychomotorische Gezinstherapie biedt bewegings- en ervaringsgerichte therapie aan het gezin die samen vastlopen in de interactie / patronen en dat in hun systeem/gedrag laten zien. Psychomotorische Gezinstherapie heeft als doel de vastgelopen interactie / patronen binnen het gezin weer op gang te helpen.

De kracht van Psychomotorische Gezinstherapie
De kracht van de Psychomotorische Gezinstherapie ligt in het feit dat deze een opbouw heeft, waarbij de therapeut het gezin observeert, aansluit en daar waar het gezin het aankan, iets toevoegt om het gezin uiteindelijk te laten groeien in daar waar het gezin het nodig heeft. De therapie heeft een benadering die bewegings- en ervaringsgericht is en werkt binnen de mogelijkheden van het gezin.

Psychomotorische Gezinstherapie is een bewegings- en ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij het gezin meegenomen wordt in de gymzaal. De therapie is gericht op het gezin, de behandeling is van 90 minuten / 120 per week.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 07-06-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45A65 Vaktherapie

Specifieke kenmerken product
Is een wijze van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet het praten, maar het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Het gaat om: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie.

Opleidingsniveau
Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen en/of registratie bij RBCZ of SRVB (FVB) verplicht.

Duur
Vaktherapie als los staand product:maximaal 12 behandelingen.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45A65 Vaktherapie
Vestigingen
  • MOEV - Breda (dependance) Kloosterlaan 168, 4811EE Breda
  • MOEV - Made Marktstraat 8-A, 4921BG Made
  • MOEV - Raamsdonk Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
  • MOEV - Drimmelen 't Fort 1, 4924ER Drimmelen
  • MOEV - Breda (hoofdlocatie) Paardeweide 12, 4824EH Breda
  • MOEV - Tilburg Statenlaan 4, 5042RX Tilburg
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Pleegzorg, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Zintuiglijke beperking en Wlz - Zorgkantoor
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
 Nevenvestiging
MOEV - Breda (dependance)
Kloosterlaan 168, 4811EE Breda
Bereikbaar: werkdagen
Made 
 Nevenvestiging
MOEV - Made
Marktstraat 8-A, 4921BG Made
Bereikbaar: werkdagen
Raamsdonk 
 Nevenvestiging
MOEV - Raamsdonk
Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
Bereikbaar: werkdagen
Drimmelen 
 Nevenvestiging
MOEV - Drimmelen
't Fort 1, 4924ER Drimmelen
Bereikbaar: werkdagen
Breda 
 Hoofdvestiging
MOEV - Breda (hoofdlocatie)
Paardeweide 12, 4824EH Breda
Bereikbaar: werkdagen
Tilburg 
 Nevenvestiging
MOEV - Tilburg
Statenlaan 4, 5042RX Tilburg
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: