Vervoerdiensten
Stichting Prisma
 Met verwijzing 
Productcode
42A01
Locatie
Breda

Stichting Prisma

Prisma geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zo bieden wij hulp thuis, begeleid wonen, zorg binnen een wooninitiatief, behandeling en begeleid werken.

Bedrijfsprofiel

Vervoerdiensten

Uitgebreide omschrijving

Wanneer je gebruikt maakt van een dienst bij Prisma en je bent niet in staat om zelfstandig te komen, dan bestaat er de mogelijkheid om opgehaald te worden met een taxi.

Een aanvraag voor vervoer doe je bij de gemeente.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Een extern taxibedrijf verzorgt het vervoor van huis naar de locatie van Prisma.

Laatst bijgewerkt: 04-10-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 42A01 Vervoerdiensten

Specifieke kenmerken
Voor Jeugdigen van 0 tot 18 jaar Er is een medische noodzaak en/of de jeugdige en het gezin/netwerk zijn structureel beperkt zelfredzaam, waardoor het in het eigen netwerk van de jeugdige niet mogelijk is om vervoer te organiseren. Het openbaar vervoer biedt geen uitkomst. De gemeentelijke toegangsteams bepalen met input van de zorgaanbieder en cliënt of er sprake is van bovenstaande. Het vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden betreft niet enkel het vervoer vanuit de woonlocatie van de jeugdige, maar kan bijvoorbeeld ook vervoer vanuit school of een dagbestedingslocatie betreffen. Vervoer output gericht is voor alle ritten binnen de regio WBO. Op het moment dat er sprake is van een vervoersvraag buiten de regio telt een afstand van maximaal 25 km gerekend vanaf de locatie waar de begeleiding of de behandeling plaatsvindt.

Opleidingsniveau
Chauffeur is minimaal in het bezit van een EHBO diploma.

Duur
• Het product vervoer wordt alleen toegekend in combinatie met een toekenning van een voorziening jeugdhulp
• Als de voorziening jeugdhulp eindigt dan eindigt ook de vervoerstoekenning.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
42A01 Vervoerdiensten
Vestigingen ODC Huis van de Heuvel Mgr. Nolensplein 1, 4812JC Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Nevenvestiging
ODC Huis van de Heuvel
Mgr. Nolensplein 1, 4812JC Breda
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: