Action Kids BV
Action Kids BV
 Met verwijzing 
Productcodes 41A22 en 43A11
Locaties Best, Oosterhout NB, Eersel en Zevenhuizen ZH

De Ronde 14, 5683CZ Best

  085-1054591
  Bereikbaar: werkdagen

Action Kids BV

Uitgebreide omschrijving

Action Kids biedt die ondersteuning die antwoord geeft op de vragen die onze jeugdigen ons stellen. De ambulante ondersteuning die wij bieden is persoonlijk. Elk mens is uniek. Werken vanuit deze visie maakt dat onze dienstverlening een persoonlijke dienstverlening is die is afgestemd op de specifieke behoeften van de jeugdigen.

Naast de ambulante ondersteuning bieden wij jeugdigen ook een warme en huiselijke plek door middel van logeerweekenden/ midweken. Een plek waar zij veilig kunnen groeien, leren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn. Bij Action Kids mogen jeugdigen dromen, durven en doen! We willen een plek bieden waar jeugdigen later aan terugdenken als een plek waarbij ze positieve en succeservaringen hebben opgedaan. Of de jeugdigen een of twee weekenden per maand, twee of vier midweken of misschien wel vaker bij Action kids zijn: bij Action Kids hebben zij zich belangrijk, veilig en welkom gevoeld.

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • We hebben respect voor elkaar en onze omgeving
  • We accepteren elkaar zonder oordeel
  • We zijn integer en oprecht
  • We gaan uit van krachten en (nieuwe) kansen

Op deze manier wordt toekomstige deelname aan de maatschappij bevorderd en worden jeugdigen in de eigen kracht gezet.

Onze pedagogisch medewerkers gaan uit van de basisbehoeften van de jeugdigen, namelijk acceptatie, veiligheid en uitdaging. Als aan deze basisbehoefte kan worden voldaan kunnen de jeugdigen zich gaan ontwikkelen en ondersteunen wij hen om zelf zoveel mogelijk in de eigen kracht te komen, middels een weg die het beste bij de hen past. Als pedagogisch medewerker vraagt dit dat je je kwetsbaar opstelt en het verhaal van de jeugdige je laat raken, zodat je je goed kan inleven in het verhaal en de situatie van de jeugdige. Door de jeugdige dus te erkennen in zijn/ haar verhaal (hij of zij mag er zijn en het is niet erg dat hij of zij een uitdaging ondervindt), help je de jeugdige al bij een eerste stap om in zijn/ haar eigen kracht te komen. Op deze manier bouw je ook een vertrouwensband op, want je schept een veilige omgeving voor de jeugdige.

Empowerment is echter meer dan luisteren naar de jeugdige en je kwetsbaar opstellen. Bij empowerment gaat het er ons inziens om dat je een jeugdige helpt om voor zichzelf duidelijk te krijgen wat voor hem of haar belangrijk is. Zo wordt de eigen kracht zo veel mogelijk vergroot. Denk hierbij aan het vergroten van (sociale) vaardigheden tijdens spelvormen, het aanvoelen/ communiceren van emoties/ grenzen tijdens overleg. Door zelf oplossend vermogen en om hulp vragen te stimuleren, wordt de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van de jeugdige vergroot.

Met elkaar stemmen we af wat er nodig is voor de jeugdige[1] om zoveel mogelijk in de eigen kracht te staan en de controle op het eigen leven te vergroten. Vanuit deze empowerment gedachte stellen wij een zorgplan op met specifieke doelen afgestemd op de ondersteuningsvraag van de jeugdige/ ouders. Door middel van activiteiten, maar ook het observeren en maken van begeleidingsafspraken,  gaan wij vervolgens met de jeugdige/ het systeem de uitdagingen aan, om er zo met elkaar voor te zorgen dat de jeugdige zich verder kan ontwikkelen.

 

Samenwerking met partners

Dit doen we door er te zijn en af te stemmen met jeugdigen, ouders, school en betrokken hulpverleners, waarbij we kijken naar wat elke jeugdige nodig heeft. We werken vanuit verbinding en denken in kansen. Daarbij gaan we uit van de eigen mogelijkheden van een ieder. Hierbij zijn we betrokken op elkaar. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig is en waar nodig tot volwassenheid.

Laatst bijgewerkt: 25-08-2022

Specificaties

KvK 53362543
AGB WMO 73732957
AGB Jeugd 73732957
Telefoonnummer 085-1054591
Website http://www.actionkids.nl 
Aantal werknemers
Zorgsoorten Jeugd Dagbesteding en Jeugd Respijtzorg en Logeeropvang
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar)
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Persoonlijkheidsstoornissen
Locatie aanbod Verblijf op locatie en Op locatie
Meertaligheid
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Best 
 Hoofdvestiging
Kantoorlocatie
De Dintel 14, 5684PS Best
Bereikbaar: werkdagen
Best 
 Hoofdvestiging
Kantoorlocatie
De Ronde 14, 5683CZ Best
Bereikbaar: werkdagen
Best 
 Hoofdvestiging
Kantoorlocatie
De Ronde 14, 5683CZ Best
Bereikbaar: werkdagen
Oosterhout NB 
Katjeskelder 1, 4904SG Oosterhout NB
Bereikbaar: weekend
Eersel 
 Nevenvestiging
Logeerlocatie Haazelaar
Postelseweg 173, 5521RD Eersel
Bereikbaar: weekend
Eersel 
 Nevenvestiging
Logeerlocatie Haazelaar
Postelseweg 173, 5521RD Eersel
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Zevenhuizen ZH 
 Nevenvestiging
Logeerlocatie Koornmolen
Tweemanspolder 6-A, 2761ED Zevenhuizen ZH
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: