Avian Thuiszorg
Avian Thuiszorg
 Met verwijzing 
Productcodes 41A22, 45A05 en 45A49
Locaties Breda en Teteringen

Willebrordstraat 3, 4847RJ Teteringen

  0850670007
  Bereikbaar: werkdagen

Avian Thuiszorg

Uitgebreide omschrijving

Avian Thuiszorg bereikt de kwetsbare groepen, waaronder ook de 1e en 2e generatie allochtone zorgbehoevenden en voormalige vluchtelingen. Ten overvloede: wij zijn er voor iedere zorgvrager, ongeacht culturele, religieuze en seksuele voorkeur. Tijdens de begeleiding bij alle cliënten wordt er rekening gehouden met (streek)taal en cultuur. Zo beheersen een aantal medewerkers de moedertaal of eerste taal van de cliënten. Hulp door een anderstalige zetten wij juist ook in om de zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Deze inwoners hebben door cultuur vaak schaamte waardoor vraagverlegenheid ontstaat. Wij zorgen voor begeleiding op maat, waar nodig in eigen taal en van een begeleider die de cultuur kent, voor een veilige en optimale ontwikkeling. 

Samenwerking met partners

De samenwerkingsverbanden die wij hebben zijn best breed. We werken voornamelijk met allerlei verschillende organisaties die betrekking kunnen hebben op het gezin. Voornamelijk als we het hebben over Jeugd werken we toch veel met het voorliggende veld, Jeugdbescherming, jeugdreclassering en school. Wij zorgen ervoor dat de lijnen kort zijn, zodat er efficiënte en effectief gewerkt wordt aan de kwaliteit van de gezinnen.  Door onze samenwerkingsverbanden bieden wij betrouwbare kwaliteit voor gezinnen die het tijdelijke niet op eigen kracht kunnen redden.

Daarnaast hebben we goede contacten met diverse huisartsen en apotheken in en rondom Breda, zodat wij in onderling overleg de beste zorg kunnen leveren. Op onze vestiging in Breda worden wekelijks diverse opleidingen verzorgd, o.a. door Medivus. Onze begeleiders zijn HBO opgeleid en geregistreerd in het SKJ register.

Laatst bijgewerkt: 24-11-2022

Specificaties

KvK 61807214
AGB WMO 75752591
AGB Jeugd 75752591
Telefoonnummer 085-0670007
Website https://www.avianzorg.nl/ 
Aantal werknemers
10-100
Zorgsoorten Jeugd Dagbesteding en Jeugd Begeleiding
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, (licht) Verstandelijke beperking, Mantelzorgondersteuning, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Relatieproblematiek, Tienermoeders, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Thuiszitter, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Dementie, Depressie, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Verslavingsproblematiek, Zintuiglijke beperking, Wlz - Zorgkantoor en Ouderen
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Meertaligheid Nederlands, Arabisch, Engels, Turks, Marokkaans en Berbers-Tamazight
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
St. Ignatiusstraat 253-a, 4817KK Breda
Bereikbaar: werkdagen
Teteringen 
 Hoofdvestiging
Willebrordstraat 3, 4847RJ Teteringen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Begeleiding individueel midden
Dagbesteding licht
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: