Bosleven
Bosleven
 Met verwijzing 
Productcodes 45A04, 45A05, 45A48, 45A49, 45A53 meer...
Locaties Teteringen en Oosterhout NB

Meerberg 1-A, 4847NA Teteringen

  0681468148
  Bereikbaar: werkdagen

Bosleven

Uitgebreide omschrijving

Doen wat nodig en passend is, gericht op ontwikkelen en aktiveren; individuele en systeemgerichte begeleiding/behandeling, onderzoek, psycho-educatie.

Doel; onwikkelen in denken, voelen en handelen om weer zelfredzaam en positief verder te kunnen.

Kernwaarden: Aktief, out-of-the-box, vertrouwen, positief, versterkend, doelgericht in samenwerking met het systeem.

Lokatie; Omgeving biedt groen, uitdaging, beweging rust, ruimte, of zo dicht mogelijk bij eigen leefomgeving (school, werk, thuis)

* Behandeling bij verlies, hechting, angsten, dwang

* Onderzoek, advies en psycho-educatie, 

* EMDR, CGT, Brain Blocks

* Omgaan met prikkelgevoeligheid,  emotieregulatie, structuren van dagelijkse vaardigheden, executieve functies

* Voortraject gender

* Werken aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, communicatie, .

* Hulp bij opvoeden en opgroeien

* Ondersteuning bij school(uitval) S.O.S

* Hulp bij Scheiden U.H.A

* Begeleiding voor familieleden

* Interventies complexe situatie

 

 

Samenwerking met partners

Samenwerking met  diverse professionals:

Jeugdprofessionals, Maatschappelijk werk, gedragswetenschappers/behandelaars, ambulant begeleiders, creatieve en bewegingstherapie en opvoedondersteuners, oefenslaaptherapie, Omgangsbegeleider

Ivm advies en diagnostiek, behandeling(ook met paard mogelijk) werken wij samen met een behandelteam bestaande uit; orthopedagogiek OG, systheembehandeling, kind en jeugd psycholoog, maatschappelijk werk

Daarnaast stemmen wij altijd af met betrokken hulpverlener om te kunnen samenwerken.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 20158494
AGB WMO 41410781
AGB Jeugd 41410781
Telefoonnummer 0681468148
Website http://www.bosleven.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding, Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd Vaktherapie en Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Relatieproblematiek, Schooluitval, Thuiszitter en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie, Op locatie en Thuis - ambulant
Meertaligheid Engels en Nederlands
Productcodes
 •  45A04 Begeleiding basis
 •  45A05 Begeleiding Midden
 •  45A48 Begeleiding zwaar
 •  45A49 Begeleiding groep licht
 •  45A53 Behandeling Ambulant
 •  45A54 Begeleiding groep zwaar
 •  45A65 Vaktherapie
 •  54001 Generalistisch GGZ
 •  54002 Behandeling GGZ
 •  54004 Diagnostiek GGZ
 • 0 meer...
 • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Teteringen 
 Hoofdvestiging
Bosleven, landgoed de Meerberg
Meerberg 1-A, 4847NA Teteringen
Bereikbaar: werkdagen
Oosterhout NB 
Tilburgse Baan 5, 4904SP Oosterhout NB
Bereikbaar: weekend en werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: