Bosleven
Bosleven
 Met verwijzing 
Productcodes 45A04, 45A05, 45A53, 54001, 54004 meer...
Locatie Teteringen

Meerberg 1-A, 4847NA Teteringen

  0681468148
  Bereikbaar: werkdagen

Bosleven

Uitgebreide omschrijving

Doen wat nodig en passend is, gericht op ontwikkelen en aktiveren; individuele en systeemgerichte begeleiding/behandeling, onderzoek, psycho-educatie.

Doel; onwikkelen in denken, voelen en handelen om weer zelfredzaam en positief verder te kunnen.

Kernwaarden: Aktief, out-of-the-box, vertrouwen, positief, versterkend, doelgericht in samenwerking met het systeem.

Lokatie; Omgeving biedt groen, uitdaging, beweging rust, ruimte, of zo dicht mogelijk bij eigen leefomgeving (school, werk, thuis)

* Behandeling bij verlies, hechting, angsten, dwang

* Onderzoek, advies en psycho-educatie, 

* EMDR, CGT, Brain Blocks

* Omgaan met prikkelgevoeligheid,  emotieregulatie, structuren van dagelijkse vaardigheden, executieve functies

* Voortraject gender

* Werken aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, communicatie, .

* Hulp bij opvoeden en opgroeien

* Ondersteuning bij school(uitval) S.O.S

* Hulp bij Scheiden U.H.A

* Begeleiding voor familieleden

* Interventies complexe situatie

 

 

Samenwerking met partners

Samenwerking met  diverse professionals:

Jeugdprofessionals, Maatschappelijk werk, gedragswetenschappers/behandelaars, ambulant begeleiders, creatieve en bewegingstherapie en opvoedondersteuners, oefenslaaptherapie, Omgangsbegeleider

Ivm advies en diagnostiek, behandeling(ook met paard mogelijk) werken wij samen met een behandelteam bestaande uit; orthopedagogiek OG, systheembehandeling, kind en jeugd psycholoog, maatschappelijk werk

Daarnaast stemmen wij altijd af met betrokken hulpverlener om te kunnen samenwerken.

Laatst bijgewerkt: 08-05-2021

Specificaties

KvK 20158494
AGB WMO 41410781
AGB Jeugd 41410781
Telefoonnummer 0681468148
Website  www.bosleven.nl 
Aantal werknemers 0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding, Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd GGZ Behandeling en Jeugd Vaktherapie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Hechtingsproblematiek, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, AD(H)D, Autisme, Psychosomatisch, Relatieproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Eetstoornissen, Depressie, Angststoornissen, Hoogbegaafheid, Thuiszitter, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Dwangstoornissen
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Op locatie
Meertaligheid Nederlands en Engels
Gecontracteerde productcodes   45A04 Begeleiding basis
  45A05 Begeleiding Midden
  45A53 Behandeling Ambulant
  54001 Generalistisch GGZ
  54004 Diagnostiek GGZ
  54002 Behandeling GGZ
  45A48 Begeleiding zwaar
  45A49 Begeleiding groep licht
  45A54 Begeleiding groep zwaar
  45A65 Vaktherapie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Teteringen 
 Hoofdvestiging
Bosleven, landgoed de Meerberg
Meerberg 1-A, 4847NA Teteringen
Bereikbaar: werkdagen