Gezinshuis ELNoor
Gezinshuis ELNoor
 Met verwijzing 
Productcodes 44A06, 44A07 en 44A08
Locatie Breda

Tongerenstraat 73, 4826LE Breda

  0768880706
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Gezinshuis ELNoor

Uitgebreide omschrijving

Je kunt bij ons terecht wanneer je (tijdelijk) niet thuis kan blijven wonen. Dat kan erg emotioneel voor je zijn. Vaak zijn de relaties uit balans en verstoord geraakt, door de stressvolle periode die hieraan vooraf ging. Samen investeren wij in de relatie tussen jou en je opvoeder(s) door samen te onderzoeken of er mogelijkheid is tot herstel. 

Wij bieden je kleinschalig hulp aan. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er dan meer aandacht en tijd kan worden gestoken aan jou en je netwerken. Hierin onderscheiden wij ons ten opzichte van de grote leefgroepen. We spreken verschillende talen en hebben kennis over meerdere culturen en geloofsovertuigingen. We benaderen je vanuit je eigen normen en waarden zodat de balans tussen de Nederlandse cultuur en die van jouzelf in evenwichtig blijft.

Wij hopen dat je ons gezin als een voorbeeld kunt zien en geïnspireerd kan raken door de manier waarop wij met elkaar omgaan in huis. 

Samenwerking met partners

Het gezinshuis vindt het belangrijk dat de cliënten zorg en ondersteuning ontvangen van hoge kwaliteit. Om dit te bieden worden er eisen gesteld aan de betrokken hulpverleners door het gezinshuis. In het gezinshuis wordt er zowel gebruik gemaakt van geregistreerde (SKJ en/of BIG) en niet geregistreerde professionals. Een niet geregistreerde professional werkt onder toezicht van de geregistreerde professionals. Mohammed is SKJ geregistreerd, daarnaast werkt Jamila mee. Ook werken de volwassen kinderen van de gezinshuisouders in het gezinshuis als begeleiders. Daarnaast zijn er vier stagiaires in het gezin.

Alle hulpverleners die contact hebben met de cliënten dienen te beschikker over een VOG. Dit wordt gecontroleerd bij indiensttreding of bij het aangaan van een samenwerking.

Gezinshuisouder

Aan gezinshuisouders worden minimaal de volgende eisen gesteld:

 • Minstens één van de ouders bezit een SKJ-registratie
 • Passie voor de doelgroep en ervaring met opvoeden.
 • In staat om contacten met allerlei betrokkenen te onderhouden.
 • Open, eerlijk en transparant zijn
 • Emotionele stabiliteit en doorzettingsvermogen hebben.
 • Inzicht in diverse problematiek 

Door het stellen van deze eisen aan de gezinshuisouders bewaakt het gezinshuis de kwaliteit en expertise van de gezinshuisouders. Daarnaast is er een strikte taakverdeling tussen de gezinshuisouders waardoor voor ieder deelgebied een verantwoordelijke is.

Samenwerkingen

Het gezinshuis heeft een uitgebreid netwerk van zorgverleners waarmee samenwerkingen aan kunnen worden gegaan. Het gezinshuis heeft samenwerkingen met de volgende

Disciplines:

 • Gedragswetenschapper Mevr. Meeuwese 
 • Voogden Jeugdbescherming Brabant
 • Voogden Nidos
 • Collega-gezinshuizen
 • CJG-Breda

Daarnaast kennen de gezinshuisouders de sociale kaart van de cliënten. De gezinshuisouders weten welke hulpverleners en organisaties betrokken zijn bij de cliënt en houden hier contact mee. Periodiek en minstens een keer per 6 maanden wordt er een multidisciplinair overleg gehouden.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 37356283
AGB WMO 98102783
AGB Jeugd 98102783
Telefoonnummer 0768880706
Website http://www.elnoor.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Pleegzorg en Gezinshuizen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Pleegzorg, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Depressie, Hechtingsproblematiek en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Verblijf op locatie
Meertaligheid Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Italiaans en Marokkaans
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Hoofdvestiging
Tongerenstraat 73, 4826LE Breda
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Gezinshuis Regulier
Pleegzorg
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: