Gezinshuis Keefa V.O.F.
Gezinshuis Keefa V.O.F.
 Met verwijzing 
Productcode 44A08
Locatie Werkendam

Oude Beeck 1, 4251NP Werkendam

  0183-504502
  Bereikbaar: werkdagen

Gezinshuis Keefa V.O.F.

Uitgebreide omschrijving

Keefa is Aramees voor Rots.

Wij willen een rots in de branding zijn voor kinderen en hun ouders/verzorgers.

Tevens willen wij hen helpen een sterk fundament onder hun leven te leggen. Als je je leven op rotsachtig grond bouwt is het bestand tegen elke storm.

Wikipedia zegt over rots:

Een rots is een grote samenhangende steenmassa die vaak opvallend boven het maaiveld of water uitsteekt.

Een van de grote rotsgebergten op de Aarde zijn de Rocky Mountains. In Monument Valley bevinden zich voorbeelden van rotsmassa's, zuilen en tafelbergen, die na een langdurige erosie als hoogten in het landschap zijn achtergebleven. Doordat er jarenlang door zon, regen, hagel, sneeuw, wind en water aan dit gesteente is geschuurd en geschaafd ontstaat er uiteindelijk een hoogte, zegt Wikipedia. Het leven van ons en onze kinderen kan je hiermee vergelijken. We zijn hier op aarde, we maken van alles mee. Zon (liefde), regen(verdriet), hagel(pijn), sneeuw(hoop),wind(onrust)en water(angst).  Dit alles vormt je leven.  Het kan je sterk maken maar ook helemaal uit balans brengen.  Wij geloven dat we het verschil kunnen maken door je te helpen er iets van te leren.

Je mag leren dat je identiteit niet ligt in wat je meemaak(te), je bent meer dan dat. Belangrijk is  hoe jij ermee om gaat.  Door welke ogen jij naar jezelf kijkt.  Wil je stevig staan dan willen wij je graag op De Rots plaatsen. Boven alles uit, om trots te laten zien dat je mooi en wonderlijk gemaakt bent. Dat je geliefd en aanvaard bent.

Wij stellen ons beschikbaar, in welke situatie jij je ook bevindt.

Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen, biologische, gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving waarin het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jong volwassene die zich zelfstandig kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen. Deze kinderen, ongeacht cultuur, achtergrond of levensovertuiging willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel mogelijk daar op lijkt. Daarom doen we dit in een gewoon huis, in een gewone straat, in een gewone buurt, met alles wat daarbij hoort. We beseffen terdege dat dit "the next best solution" is, maar hopen hiermee de vicieuze cirkel te doorbreken waarin een gezinssysteem (soms al meerdere generaties) vaak gevangen zit.

Ons gezinshuis moet een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen. We zullen hen zo goed mogelijk helpen om hun traumatische ervaringen een plaats te geven en hen leren die ervaringen te gebruiken als een gezonde kracht, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Onze visie wordt het beste omschreven in onze kernwaarden:

Samenwerken:

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet, hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de kans op een succesvolle periode sterk vergroten. Daarom wordt het gehele netwerk in kaart gebracht en zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.

 

Veiligheid:

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wij hanteren zoveel mogelijk de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben.

 

Gezag en wederzijds respect:

Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde

omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Zelfstandigheid / empowerment:

Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel. Het kind functioneert zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet óndervragen. Kinderen die uit een residentiële instelling komen, vertonen vaak gehospitaliseerd gedrag en moeten hier bij ons vaak echt even aan wennen. Het kind leert hierdoor zichzelf kennen en ontwikkelt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Normen en waarden:

Hoewel wij een duidelijke christelijke overtuiging hebben, dringen wij ons geloof niet op.  Het is wel duidelijk zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 72024925
AGB WMO 98103690
AGB Jeugd 98103690
Telefoonnummer 0623802005
Website http://www.gezinshuiskeefa.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Pleegzorg en Gezinshuizen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek
Locatie aanbod Verblijf op locatie
Meertaligheid
Productcodes 44A08 Gezinshuis Regulier

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Werkendam 
 Hoofdvestiging
Oude Beeck 1, 4251NP Werkendam
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: