Mynd
Mynd
 Met verwijzing 
Productcode 54001
Locatie Hoeven

Bovenstraat-Erf 28-b, 4741AT Hoeven

  06 42272912
  Bereikbaar: werkdagen

Mynd

Uitgebreide omschrijving

Mynd biedt psychologische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Deze hulp kan gericht zijn op veel verschillende problemen, zoals bijvoorbeeld:

Als uw kind:

 • niet voldoende zelfvertrouwen heeft
 • ‘normale angsten’ niet de baas wordt
 • last heeft van een ingrijpende gebeurtenis
 • steeds moeite heeft om te luisteren
 • verdrietiger of banger is dan de meeste andere kinderen en u weet niet hoe u uw kind kunt helpen
 • last heeft van druk of impulsief gedrag en daardoor problemen ervaart op school of thuis
 • snel afgeleid is
 • moeite heeft zich voldoende te kunnen concentreren
 • op school niet goed mee komt
 • het saai vindt op school
 • het moeilijk vindt om aansluiting te vinden met andere kinderen
 • emoties niet onder controle krijgt
   

Als jij als jongere:

 • niet lekker in je vel zit
 • last hebt van een ingrijpende gebeurtenis
 • op school niet goed mee komt, en je begrijpt niet goed waardoor dat komt
 • moeite hebt met het plannen en organiseren van je schoolwerk
 • thuis vaak ruzie hebt
 • je banger bent dan de meeste andere jongeren
 • niet goed meekomt met de andere jongere

Mynd biedt zowel onderzoek als ook behandeling aan, om de klachten te kunnen begrijpen, verhelpen of om deze te verminderen.

Diagnostisch onderzoek

Mynd verricht onderzoek op het gebied van intelligentie, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid, aandachtsfucties en concentratie, executieve functies, ontwikkelingsproblematiek (denk aan ADHD, ASS), depressie, (faal)angst en/of trauma. 

Een onderzoek kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind of de jongere
 • vragenlijsten voor ouders, jongere en school om klachten in kaart te brengen
 • schoolobservatie
 • een of twee dagdelen testonderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, geheugen, executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving, zelfbeeld en persoonlijkheid
 • dossier analyse (eerdere onderzoeken of hulpverlening samengevat)

Behandeling

Behandeling bij Mynd kan bestaan uit individuele therapie voor kinderen of jongeren, ouderbegeleiding, (opvoedings)advies en psycho-educatie. 

Als behandelmethode kan Mynd gebruik maken van o.a.: 

 • Cognitieve GedragsTherapie 
 • Mediatietherapie (ouderbegeleiding) 
 • EMDR (trauma verwerking)
 • ReAttach (gericht op prikkelverwerking en emotieregulatie). 
 • Technieken uit de schematherapie
 • Inzicht gevende of steunend en structurerende therapie 

 

Samenwerking met partners

Indien nodig en wenselijk kan Mynd samenwerken met diverse andere organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van onderaannemerschap. (Mynd kan bijvoorbeeld ingehuurd worden voor een onderzoek, als er elders al behandeling wordt geboden; Mynd kan andere deskundigen inhuren indien de noodzakelijke expertise hierom vraagt).

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 69508658
AGB WMO 98102565
AGB Jeugd 98102565
Telefoonnummer 06 42272912
Website https://www.mynd-psychologie.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek
Locatie aanbod Op locatie
Meertaligheid
Productcodes 54001 Generalistisch GGZ

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Hoeven 
 Hoofdvestiging
Bovenstraat-Erf 28-b, 4741AT Hoeven
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: