Orthopedagogen psychologenpraktijk Van de Wiel B.V.
Orthopedagogen psychologenpraktijk Van de Wiel B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes 54D02, 41A14, 41A16, 54001, 54004 meer...
Locatie Herpt

Hoofdstraat 17, 5255AE Herpt

  0416-319974
  Bereikbaar: werkdagen

Orthopedagogen psychologenpraktijk Van de Wiel B.V.

Uitgebreide omschrijving

Praktijk van de Wiel is een kleinschalige praktijk van orthopedagogen en GZ-psychologen. Wij zijn gespecialiseerd in het herkennen, begeleiden en voorkomen van leer-, gedrags- en opvoedingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast onderzoeken en behandelen we tevens volwassenen.

Kind- en jeugdzorg 4 tot 18 jaar

Bij Praktijk van de Wiel vinden we het van groot belang om in te spelen op de belevingswereld van kinderen. Wij werken daarom vanuit een kindgerichte invalshoek. Dit principe vindt u terug in onze manier van werken en onderzoeksmethoden.

Op deze manier creëren we een prettige en veilige omgeving voor de kinderen die door ons gediagnosticeerd en

behandeld worden.

De uitkomsten van de onderzoeken geven inzicht in mogelijke oorzaken van de problemen en de factoren die de

problemen in stand houden. Aan de hand van deze bevindingen wordt besloten of een directe behandeling of begeleidingvan uw kind en u als ouders nodig is.

Samenwerking met partners

We werken graag samen met scholen, GGD-jeugartsen, huisartsen en kinderartsen.

Heldere communicatie en beieden van gepersonaliseerde zorg zijn daarbij voor ons belangrijke kernbegrippen.

Laatst bijgewerkt: 12-03-2021

Specificaties

KvK 17253866
AGB WMO 94002546
AGB Jeugd 94002546
Telefoonnummer 0416-319974
Website  www.praktijkvandewiel.nl/ 
Aantal werknemers 10-100
Zorgsoorten Jeugd Dyslexie (EED), Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd GGZ Behandeling en Jeugd Vaktherapie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Op locatie
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes   54D02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Behandeling
  41A14 Dagbehandeling Licht
  41A16 Dagbehandeling Zwaar
  54001 Generalistisch GGZ
  54004 Diagnostiek GGZ
  54002 Behandeling GGZ
  45A65 Vaktherapie
  54D01 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Diagnose
  45A53 Behandeling Ambulant

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Herpt 
 Hoofdvestiging
Herpt
Hoofdstraat 17, 5255AE Herpt
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

EED Behandeling
Behandeling individueel
EED Diagnose
Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Diagnostiek
Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Vaktherapie