Praktijk JiB
Praktijk JiB
 Met verwijzing 
Productcodes 45A04, 45A65, 45A53 en 54001
Locaties Breda

Charles Petitweg 35-A5, 4827HJ Breda

  06-38455568 (Praktijk JiB) 076-5711070 (centrum le bon Depart)
  Bereikbaar: werkdagen

Praktijk JiB

Uitgebreide omschrijving

Bij Praktijk JiB kun je terecht voor psychomotorische kindertherapie (PMKT) Gezins pmt (G-PMT) en bijhorende ouderbegeleiding.

De werkwijze van Praktijk JiB kenmerkt zich door een systemische visie: een kind is altijd verbonden met zijn gezinssysteem.

De kracht van PMKT (gebruik makend van spel-sport-natuur en creatieve middelen) mix ik met elementen uit de oplossingsgerichte benadering. Ik maak gebruik van de aanwezig zijnde krachten in het kind en diens gezinssysteem, vanuit verbindend gezag met de ouders/opvoeders. ik werk dan ook, daar waar mogelijk, graag samen met hen als ‘kenners’ van hun kind.

Het mooie van de psychomotorische kindertherapie is dat het aansluit bij de natuurlijke behoefte tot ontdekkend leren van een kind door middel van bewegen en een kind volgend karakter heeft.

De therapie volgt zo de behoeften van het kind waardoor het nieuwe succeservaringen op kan doen.

Als therapeut vind ik het belangrijk dat nieuw gedrag voortkomend uit een gevoel van veiligheid, leidt tot hernieuwd vertrouwen in zichzelf en de ander. Een geweldige ontwikkeling om als therapeut deels aan bij te mogen dragen!

Samenwerking met partners

Daar Praktijk JiB gelooft in de kracht van samenwerken om zo tot een grotere groei, expertise en kwaliteitsverbetering te komen heeft zij zich aangesloten als zelfstandig werkend therapeut bij Centrum le bon Départ.

Het Centrum Le Bon Départ is opgericht om kinderen met motorische, emotionele en sociale problemen te helpen in hun ontwikkeling.
Gedragsproblemen of stoornissen worden beïnvloed door een voortdurende interactie van aanleg, de voorgeschiedenis en de leefomgeving van het kind.
Psychomotoriek betekent dat deze problematiek zichtbaar wordt in de persoonlijke manier van bewegen.

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) Individuele therapie

Voor kinderen en jongeren in de ontwikkelingsleeftijd van 3 tot en met 16 jaar en hun gezinssysteem.
PMKT kenmerkt zich door het creëren van specifieke bewegingssituaties, waarin het kind zich in een speels en veilig klimaat kan ontwikkelen tot een meer harmonische persoonlijkheid. Indicaties voor de individuele behandeling zijn:

Signalen in het emotionele gedrag:
contactproblemen, een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, aandachts- en motivatieproblemen, angsten, gespannenheid of faalangst.

Signalen in het bewegingsgedrag:
overbeweeglijkheid, passiviteit, een negatieve lichaamsbeleving, onhandig of houterig gedrag, gering lichaamsbesef en motorische vaardigheidsproblemen in samenhang met andere problematiek. Individuele pmkt is tevens een uitstekende benadering voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

De behandeling vindt 1 maal per week plaats. Met de ouders en zonodig de school of instelling is er voortdurend overleg over de therapie en de totale duur.

Samenvattend:

Therapie kan helpend zijn;

Door eerst zorgvuldig te kijken en te luisteren naar het kind, de ouders en zo nodig de school.

Door een behandelplan specifiek voor dit kind in zijn of haar omgeving passend te maken. (n.b. therapie is niet hetzelfde als een korte training dat een vastgesteld programma afwerkt.)

Door die therapeutische middelen te gaan gebruiken die bij dit kind met deze hulpvraag passen. Denk daarbij aan:

* Bewegingsspelen in sport en spelvormen in zaal en-of natuur

* Creatieve middelen: muziek maken, schilderen, tekenen, kleien

* Fantasie en rollenspel

Door die methodieken in het therapeutisch proces te benutten die hun effectiviteit hebben bewezen.

Door met ouders en zo nodig de school voortdurend te overleggen over het therapeutisch proces.

Zo krijgen kinderen weer vertrouwen in hun eigen kracht. Zo leren kinderen hoe zij hun emoties kunnen uiten. Zo leren kinderen hoe zij hun gedrag kunnen reguleren. Zo leren kinderen hoe zij samen kunnen spelen met leeftijdgenoten. 

Praktijk JiB staat daarin boven alles voor een versterking van de transfer naar de dagelijkse leefwereld van het kind door de samenwerking met ouders. Een kind is namelijk altijd sterk verbonden met zijn of haar (gezins)systeem. 

Laatst bijgewerkt: 19-10-2020

Specificaties

KvK 73142409
AGB WMO 90065517
AGB Jeugd 90065517
Telefoonnummer 0638455568
Website  www.centrumlebondepart.nl 
Aantal werknemers 0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding, Jeugd Vaktherapie, Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek en Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Depressie, Hechtingsproblematiek, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Ouderschap
Locatie aanbod Op locatie, Ondersteuning op locatie en Thuis - ambulant
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes   45A04 Begeleiding basis
  45A65 Vaktherapie
  45A53 Behandeling Ambulant
  54001 Generalistisch GGZ

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
 Hoofdvestiging
Psychomotorisch Centrum le bon Départ.
Charles Petitweg 35-A5, 4827HJ Breda
Bereikbaar: werkdagen
Breda 
 Hoofdvestiging
Charles Petitweg 35-A5, 4827HJ Breda
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Vaktherapie
Vaktherapie
Begeleiding individueel licht
Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Behandeling individueel