Praktijk voor Speltherapie
Praktijk voor Speltherapie
 Met verwijzing 
Productcode 45A65
Locatie Prinsenbeek

Tuintjes 5, 4841EA Prinsenbeek

  0765418842
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Praktijk voor Speltherapie

Uitgebreide omschrijving

Wat is speltherapie?

Spelen is voor jonge én oudere kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken.  Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen of willen brengen, laten ze vaak wel in hun spel zien. In een zandbak of tijdens creatieve opdrachten: kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende ervaringen zijn. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen veiligheid en maakt spelen een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm.

In het spel kan je kind verschillende ervaringen uitspelen en verwerken. De therapeut helpt je kind hierbij door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en gevoelens. Op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt het kind langzaam meer grip op zijn omgeving. Natuurlijk zorgen we voor spelvormen en creatieve werkvormen die passen bij het niveau en de interesse van je kind.

Wat de oorzaak of klacht ook is: bij de Praktijk voor Speltherapie in Prinsenbeek geven wij je kind de veilige omgeving om erover te vertellen of te ‘spelen’. De speltherapie vindt plaats in de spelkamer van de praktijk aan de Tuintjes in Prinsenbeek. Je kind heeft er lekker de ruimte en vrijheid om te spelen. Met poppen, dieren of spelfiguren, in de zandtafel, door middel van een rollenspel, tekenen of knutselen…het kan allemaal. Er is altijd wel iets wat jouw kind aanspreekt.

Voor oudere kinderen gebruiken we eveneens spelvormen die aansluiten bij hun belevingswereld, zoals therapeutische werkvormen op de computer of creatieve spelvormen.

Is speltherapie misschien iets voor jouw kind?

Kinderen kunnen hun emoties nog niet verwerken zoals volwassenen dat doen. Als ze vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, komt dat op verschillende manieren tot uiting. Herken je ze?
• slecht slapen
• hoofdpijn
• buikpijn
• bedplassen
• prikkelbaar
• angst
• boosheid
• faalangst
• broekpoepen
• moeite met samen spelen
• veel piekeren
• druk of juist teruggetrokken gedrag

Deze uitingen kunnen zomaar ontstaan maar ook het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen als:

• het verlies van een dierbare
• echtscheiding van ouders
• gepest worden
• ziekenhuisopname
• seksueel misbruik
• ander trauma

Voor wie is speltherapie geschikt?

• Voor kinderen van ca. 4 tot 12 jaar
• Voor pubers
• Voor jongeren met een verstandelijke beperking

 

Samenwerking met partners

Samenwerking 

Bij de Praktijk voor Speltherapie in Prinsenbeek betrekken we ook jou als ouder of verzorger nadrukkelijk bij de therapie. Eventueel overleggen we met leerkrachten en andere betrokkenen, als je je daar in kunt vinden.

We beginnen het traject met een intakegesprek waarin we samen je hulpvraag helder maken. Vervolgens starten we met vier observatiesessies waarin we meer zicht krijgen op de belevingswereld van je kind. Na de vier observatiesessies maken we een uitgebreid onderzoeksverslag met onze bevindingen. Vervolgens gaan we met jou of jullie aan tafel. Wat heeft je kind nodig? Is een vervolgtraject van speltherapie de beste weg? Zo ja, dan bespreken we met jou/jullie ook de doelen waaraan we gaan werken. Dat leggen we vast in een plan.

Soms is het zinvol om nader diagnostisch onderzoek in te zetten of is een andere behandeling beter passend. We gaan samen op zoek naar een professional die kan bieden wat er nodig is. 

Als de oudergesprekken tijdens het traject van speltherapie niet toereikend zijn, kunnen we parallel met de speltherapie een meer intensieve vorm van ouderbegeleiding inzetten. We verwijzen je graag door naar een professional die aansluit bij jouw of jullie wensen en behoeften.

 

Laatst bijgewerkt: 21-12-2020

Specificaties

KvK 20136395
AGB WMO 90015180
AGB Jeugd 90015180
Telefoonnummer 0765418842
Website  www.spelenhelpt.com 
Aantal werknemers 0-10
Zorgsoorten Jeugd Vaktherapie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Psychosomatisch, Persoonlijkheidsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Depressie, AD(H)D, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Relatieproblematiek, Pleegzorg, Opvoed- en opgroeiproblematiek en (licht) Verstandelijke beperking
Locatie aanbod Thuis - ambulant
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes   45A65 Vaktherapie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Prinsenbeek 
 Hoofdvestiging
Tuintjes 5, 4841EA Prinsenbeek
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Vaktherapie