Pro6
Pro6
 Met verwijzing 
Productcodes 54001, 45A05 en 45A53
Locatie Breda

Ulvenhoutselaan 7, 4835MA Breda

  076-2015480
  Bereikbaar: werkdagen

Pro6

Uitgebreide omschrijving

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen, gz-psychologen, schema-therapeut en een EMDR-therapeut, kindbehartigers, gezinsbehandelaren en ambulant begeleiders. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving, die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals huiselijk geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin.

 

Samenwerking met partners

Wij hebben goede samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals de gemeente, school en werkgevers, jeugdzorg of de reclassering. Onze behandeling en begeleiding zijn gericht op de thuissituatie, op sociaal vlak en op carrièregebied. Vandaar dat wij samenwerken met de gehele omgeving van de jongere om de hulpverlening tot een succes te maken.

Laatst bijgewerkt: 15-04-2021

Specificaties

KvK 71208496
AGB WMO 98103208
AGB Jeugd 98103208
Telefoonnummer 076-2015480
Website  www.pro6online.com 
Aantal werknemers 10-100
Zorgsoorten Jeugd GGZ Behandeling, Jeugd Begeleiding en Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Relatieproblematiek, Echtscheidingsproblematiek, Autisme, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Psychosomatisch, Persoonlijkheidsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Dwangstoornissen , Angststoornissen, AD(H)D, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Leerplicht en trajectbegeleiding VSV
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Meertaligheid Engels
Gecontracteerde productcodes   54001 Generalistisch GGZ
  45A05 Begeleiding Midden
  45A53 Behandeling Ambulant

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Hoofdvestiging
Pro6
Ulvenhoutselaan 7, 4835MA Breda
Bereikbaar: werkdagen

Diensten