Sensus-therapie
Sensus-therapie
 Met verwijzing 
Productcodes 45A65, 45A53 en 54001
Locatie Breda

Charles Petitweg 35, 4827HJ Breda

  06-28021591
  Bereikbaar: werkdagen

Sensus-therapie

Uitgebreide omschrijving

 

Sensus-therapie: psychomotorische kindertherapie en ouder-begeleiding,

Helpt en ondersteunt als de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind niet vanzelf tot stand komt.

Werken aan zelfvertrouwen en zeker ouderschap.

Psychomotorische kindertherapie is een vorm van vaktherapie die uit gaat van ‘doen en ervaren’ en de motoriek als uitgangspunt neemt. Je kunt denken aan beweging- en spel activiteiten, lichaamsgerichte oefeningen, muziek, ritme en creatieve middelen. 

Sensus-therapie biedt: 

op locatie in de praktijkruimte: individuele psychomotorische kindertherapie, ouder en kind therapie.

in de thuissituatie: ouder-baby interventie (0-1), ouder-kind interventie (1-12)

Samenwerking met partners

Sensus-therapie is onder gebracht bij: Le Bon Départ, psychomotorisch centrum, Charles Petitweg 35A5

De psychomotorisch-kindertherapeuten bij Le Bon Depart werken nauw samen en zoeken de samenwerking met hulpverleners en andere betrokken steeds in overleg met jou.

Laatst bijgewerkt: 29-03-2021

Specificaties

KvK 66849136
AGB WMO 90061966
AGB Jeugd 90061966
Telefoonnummer 06-28021591
Website  www.sensus-therapie.nl 
Aantal werknemers 0-10
Zorgsoorten Jeugd Vaktherapie, Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek en Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Tienermoeders, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Relatieproblematiek, Autisme, Zintuiglijke beperking, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Psychosomatisch, Hechtingsproblematiek, Depressie, Angststoornissen en AD(H)D
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie, Thuis - ambulant, Verblijf op locatie en Op locatie
Meertaligheid Nederlands en Engels
Gecontracteerde productcodes   45A65 Vaktherapie
  45A53 Behandeling Ambulant
  54001 Generalistisch GGZ

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
 Hoofdvestiging
Psychomotorisch centrum: Le Bon Depart
Charles Petitweg 35, 4827HJ Breda
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Vaktherapie
Vaktherapie
Vaktherapie
Vaktherapie