Speltherapiepraktijk Carla Roos
Speltherapiepraktijk Carla Roos
 Met verwijzing 
Productcode 45A65
Locatie Gorinchem

Ganzenwei 10, 4205XD Gorinchem

  0622141608
  Bereikbaar: werkdagen

Speltherapiepraktijk Carla Roos

Uitgebreide omschrijving

Wanneer uw kind  stiller of juist veel drukker dan anders is, als het (in)slapen  moeilijk gaat, als er veel ruzie is met andere kinderen, als uw kind veel huilt of last heeft van onverklaarbare angsten of lichamelijke klachten, dan kan speltherapie helpen.

De meeste zorgen zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Emotionele problemen (moeite hebben met het uiten van gevoelens, faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek)
  • Sociale problemen (moeite met het maken van vrienden en het leggen van contacten met leeftijdgenoten, moeite met de omgang met volwassenen,
  • Traumatische ervaringen (het verlies van een naaste, scheiding, mishandeling of verwaarlozing (of daar getuige van zijn), (seksueel) misbruik, ziekte of beperking van het kind zelf of van een gezinsleden, pesten, oorlog.

Speltherapiepraktijk Carla Roos kan uw kind weer in zijn of haar eigen kracht zetten!
 

Samenwerking met partners

Speltherapeut Carla Roos ondersteunt de ouders tijdens het therapeutisch proces en werkt graag samen met andere professionals die bij het kind betrokken zijn. Zij is bekend met de werkwijze binnen het onderwijs en zoekt graag de samenwerking met de leerkracht, intern- of ambulant begeleider van de school. Wanneer het systeem rondom het kind zo uitgebreid mogelijk meegenomen kan worden, is de kans op een succesvol herstel groter.

Carla Roos zoekt ook graag de samenwerking van de CJG medewerkers die al bij het gezin betrokken zijn. Samen sta je om het gezin en het kind heen en maak je ook het gezin sterker.

Carla Roos is aangesloten bij de beroepsvereniging FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) waaronder de NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten) valt. Daarnaast is zij aangesloten bij het netwerk Kinder- en jongerentherapeuten Drechtsteden.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 61394831
AGB WMO 90059524
AGB Jeugd 90059524
Telefoonnummer 0622141608
Website http://www.speltherapiecarlaroos.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Vaktherapie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Op locatie
Meertaligheid Nederlands
Productcodes 45A65 Vaktherapie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Gorinchem 
Ganzenwei 10, 4205XD Gorinchem
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Vaktherapie
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: