Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn
Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn
 Met verwijzing 
Productcodes 45A04, 45A05 en 45A48
Locaties Woensdrecht, Goes, Terneuzen en Oostburg

Dorpsstraat 49-D, 4634TN Woensdrecht

  0164 615345
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

Uitgebreide omschrijving

Gespecialiseerde begeleiding gericht op 

  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Aangaan en onderhouden van contacten
  • Opvoedingsvragen
  • Plannen en structureren van dagelijkse taken
  • Aangaan en onderhouden van relaties/netwerk
  • Communicatie 

Praktische begeleiding gericht op:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Ontlasting van de thuis situatie

Begeleiding op maat bij complexe vragen.

Tevens bieden wij logeer opvang:

Eén maal per maand gaat er een groep jongeren tussen de 7 en 20 jaar naar een vakantiepark in Zeeland of West Noord-Brabant. We wisselen per maand (zo mogelijk) van locatie. De jongeren worden in meisjes en jongens huisjes ingedeeld op basis van leeftijd. De huisjes bestaan meestal uit 4 a 5 jongeren met een begeleider. Soms wordt er voor gekozen om een grotere huisjes te boeken. We vertrekken op vrijdag eind van de middag vanuit een aantal opstapplaatsen in de verschillende regio’s en komen op zondag aan het eind van de middag weer terug op die opstapplaatsen.

Tijdens het weekend wordt er gewerkt aan de zelfstandigheid van de jongeren (helpen met koken, boodschappen doen, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken) en sociaal-emotionele doelen (samenwerken, samen spelen, vriendschappen opbouwen en onderhouden, omgaan met conflictsituaties). Daarbij biedt de logeeropvang ontlasting voor het gezin. Tijdens het weekend worden er activiteiten gedaan met de jongeren, zodat ze op een ontspannen manier aan hun doelen kunnen werken.

 

 

 

Samenwerking met partners

Wij werken samen met heel veel netwerkpartners. In WBW zijn wij een combinatie aangegaan (All4Care) met Conaction en Pandor voor hoogcomplexe jeugdzorg. 

In Breda zijn we ook aangesloten bij het autisme netwerk, waar organisaties als MEE, SDW, GGZ etc. ook vertegenwoordigd zijn. Mocht er zorg nodig zijn die wij niet bieden kunnen wij ondersteunen om de juiste plek te vinden.

Laatst bijgewerkt: 11-02-2021

Specificaties

KvK 57007225
AGB WMO 73732632
AGB Jeugd 73732632
Telefoonnummer 0653825922
Website  www.klaver4.nl 
Aantal werknemers 10-100
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding
Leeftijd Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar), Jeugd (tot 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen en NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Locatie aanbod Op locatie, Verblijf op locatie, Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes   45A04 Begeleiding basis
  45A05 Begeleiding Midden
  45A48 Begeleiding zwaar

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Woensdrecht 
Dorpsstraat 49-D, 4634TN Woensdrecht
Bereikbaar: werkdagen
Goes 
Westsingel 90-a, 4461DN Goes
Bereikbaar: werkdagen
Terneuzen 
Rooseveltlaan 6, 4536GZ Terneuzen
Bereikbaar: werkdagen
Oostburg 
Volderstraat 23, 4501JM Oostburg