Stichting Stulpke de Tussenstap
Stichting Stulpke de Tussenstap
 Met verwijzing 
Productcodes 45A04, 41A22, 43A11 en 42A01
Locatie Nieuwendijk NB

Buitenkade 5, 4255GW Nieuwendijk NB

  0648451143
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Stichting Stulpke de Tussenstap

Uitgebreide omschrijving

Respijtzorg bij Stulpke de Tussenstap is bedoeld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking die nog thuis wonen. De zorgvragers hebben een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek, zoals een stoornis in het autisme spectrum, adhd, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel, visuele of auditieve beperking, lichte lichamelijke beperking of lichte gedragsproblematiek. 

Logeeropvang is mogelijk in een weekend, midweek of schoolvakantie. Tijdens het logeren wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager. Sociale contacten kunnen worden opgebouwd en uitgebreid en persoonlijke verzorging of praktische vaardigheden verder worden ontwikkeld.

1 keer in de maand staat de vrijdagavond van 18.30 tot 21.30 tijdens de Instap in het teken van gezellig samen zijn. Jongeren vanaf 16 jaar die praktijk of regulier onderwijs volgen, op een sociale werkplaats werken, regulier werk of een participatie traject volgen zijn dan van harte welkom. Op deze avond wordt er gewerkt aan het aanleren of vergroten van sociale vaardigheden samen met leeftijdsgenoten. Er is gelegenheid tot samen activiteiten ondernemen maar ook lekker kletsen en chillen onder het genot van een hapje en drankje..

Kamertraining is in 1 midweek permaand voor zorgvragers die toewerken naar (begeleid) wonen voor onegveer 2 jaar. Door middel van een eigen trainingsmap, persoonlijk doelen en leermomenten door thema's wordt op individueel niveau toegewerkt naar je persoonlijke mogelijkheden op het gebied van zelfstandigheid!

Samenwerking met partners

De zorgverleners van Stulpke de Tussenstap worden bijgestaan door vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld met eten koken, een uitstapje op zaterdagmiddag of meegaan met de zorgvragers die naar de kerk gaan op zondagochtend. 

Laatst bijgewerkt: 17-03-2021

Specificaties

KvK 61760080
AGB WMO 98099661
AGB Jeugd 98099661
Telefoonnummer 0648451143
Website  www.detussenstap.nl 
Aantal werknemers 0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding, Jeugd Dagbesteding en Jeugd Respijtzorg en Logeeropvang
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D en Autisme
Locatie aanbod Op locatie en Ondersteuning op locatie
Meertaligheid
Gecontracteerde productcodes   45A04 Begeleiding basis
  41A22 Dagbesteding Licht
  43A11 Logeren
  42A01 Vervoerdiensten

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Nieuwendijk NB 
Buitenkade 5, 4255GW Nieuwendijk NB
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Logeren
Dagbesteding licht