Trivers Psychologie B.V.
Trivers Psychologie B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes 45A53, 54001, 54002, 54004, 54D01 meer...
Locaties Roosendaal, Zevenbergen en Teteringen

Parklaan 9, 4702XA Roosendaal

  0165398888
  Bereikbaar: werkdagen

Trivers Psychologie B.V.

Uitgebreide omschrijving

Elk kind is uniek, elke situatie is anders, Trivers biedt maatwerk. Trivers werkt met een team van gespecialiseerde (GZ)psychologen, orthopedagogen, logopedisten en werkt samen met andere disciplines.

 

Trivers

Trivers is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie.

Centraal staat voor ons het kind met zijn of haar mogelijkheden.

Vanuit deze mogelijkheden zoeken wij samen met de school en met de ouders naar oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat onze adviezen praktisch uitvoerbaar zijn, zodat de school en het kind en ouders er direct mee aan de slag kunnen. Belangrijk bij Trivers is de samenwerking in de driehoek kind – ouders – school. De persoonlijke ontwikkeling van de cliënt staat voorop. Hierbij zijn vertrouwen en korte communicatielijnen belangrijk.

 

Gespecialiseerd zorgcentrum

Trivers voorziet in een breed zorgaanbod voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 4 -21 jaar van wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt.

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, sociale problemen, emotionele problemen, psychische problemen, leerproblemen en logopedische problemen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan leerkrachten, schoolteams en ouders.

 

Trivers heeft contracten met alle gemeenten in West Brabant West, West Brabant Oost en Zeeland, waardoor veel van onze onderzoeks- en behandel trajecten vergoed kunnen worden. U kunt bij Trivers informatie opvragen wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de gemeente.

 

Trivers is in het bezit van het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteitskeurmerk een erkend dyslexiebehandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en behandeling.

Ook is Trivers in het bezit van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie  en is hiermee gecertificeerd dyscalculie specialist.
 

Werkwijze

Trivers werkt samen met ouders, leerkrachten, scholen, (huis)artsen, jeugdprofessionals  en andere betrokkenen.

Als een kind problemen heeft,  wordt dat vaak het eerst op school of thuis gesignaleerd. Vaak proberen ouders en leerkrachten eerst zelf oplossingen te bedenken. Blijft het gedrag onveranderd dan kan Trivers door ouders of school worden ingeschakeld. Deskundigen van Trivers kunnen u of op school in het zorgteam adviezen geven voor een aanpak

Aanmelden

In het eerste telefonische contact verkennen wij samen met u de zorgen. Aan de hand van uw hulpvraag en wensen bekijken wij welk aanbod het best passend is. Dit kan zowel onderzoek als behandeling / begeleiding zijn.

 

Onderzoek

Met een psychologisch onderzoek wordt antwoord gegeven op vragen
rondom de ontwikkeling en het functioneren van het kind/jongere. Wat is er aan de hand, hoe kunnen de problemen verklaard worden en wat kan gedaan worden om de problemen te verminderen? Onderzoek kan zich o.a. richten op:

 • Intelligentie
 • AD(H)D
 • Dyslexie / Dyscalculie
 • Sociaal / emotioneel functioneren
 • Persoonlijkheid en gedrag
 • Autismespectrum stoornis


Begeleiding / behandeling
Afhankelijk van de hulpvraag of onderzoeksbevindingen kan Trivers een gespecialiseerde begeleiding of behandeling bieden. U kunt hierbij o.a. denken aan:

 • Sociale vaardigheidstraining / weerbaarheidstraining
 • Beter omgaan met faalangst
 • Psycho-educatie: Wie ben ik? Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen? Wat betekent dit voor mij?
 • Studievaardigheden planning en organisatie van schoolwerk, effectieve leerstrategieën.
 • TOM training
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Dyslexiebehandeling
 • Behandeling AD(H)D
 • Ouderbegeleiding


Daarnaast adviseren wij ouders en school hoe om te gaan met de gesignaleerde problemen.

 

Samenwerking met partners

Trivers werkt intensief samen met jeugdprofessionals, Kinderartsen, Jeugdartsen, huisartsen en scholen. Daarnaast betrekken wij ook  het systeem om het kind/jeugdige heen. Tevens werken wij samen met andere jeugdzorgaanbieder in de Regio. Binnen Trivers  werken we samen in een multidisciplinair Team. Ook maak Trivers deel uit van de zorgcombinatie All4Care.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 65680200
AGB WMO 94062821
AGB Jeugd 94062821
Telefoonnummer 0165398888
Website https://trivers.nl 
Aantal werknemers
10-100
Zorgsoorten Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd GGZ Behandeling en Jeugd Dyslexie (EED)
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Dyslexie, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Psychosomatisch, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Op locatie
Meertaligheid
Productcodes
 • 45A53 Behandeling Ambulant
 • 54001 Generalistisch GGZ
 • 54002 Behandeling GGZ
 • 54004 Diagnostiek GGZ
 • 54D01 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Diagnose
 • 54D02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Behandeling
 • 0 meer...
 • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Roosendaal 
 Hoofdvestiging
Parklaan 9, 4702XA Roosendaal
Bereikbaar: werkdagen
Zevenbergen 
 Nevenvestiging
Pastoor van Kessellaan 3, 4761BH Zevenbergen
Bereikbaar: werkdagen
Teteringen 
 Nevenvestiging
Trivers Breda
Willem-Alexanderplein 2, 4847AL Teteringen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: