Van Steenhoven Praktijk voor Jeugdhulpverlening
Van Steenhoven Praktijk voor Jeugdhulpverlening
 Met verwijzing 
Productcodes 45A53, 54001 en 54004
Locaties Breda en Rijen

Mimosalaan 3, 5121CN Rijen

  0161232813
  Bereikbaar: werkdagen

Van Steenhoven Praktijk voor Jeugdhulpverlening

Uitgebreide omschrijving

We zijn een team van kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen en je kunt bij ons terecht voor: 

Behandeling is gericht op sociale en emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren leren vaardigheden waardoor ze op een handige manier met hun problemen aan de slag gaan. We gebruiken hiervoor cognitieve gedragstherapie, schematherapie, ACT/mindfulness, EMDR of speltherapie.

Onderzoek doen we wanneer er vragen zijn over wat er met een kind of jongere aan de hand is. We brengen de ontwikkeling op verschillende gebieden in kaart. We kijken breed naar alle mogelijke stoornissen en problemen, bijvoorbeeld: ADHD, PDD-nos, (faal)angst, intelligentie, dyslexie, concentratie en geheugen.

Voor ouders met opvoedvragen bieden we ouderbegeleiding. Ouders krijgen adviezen over hoe ze om kunnen gaan met het gedrag van hun kind. De begeleiding aan ouders kan variëren van één gesprek tot begeleiding in de thuissituatie.

Samenwerking met partners

We werken samen waar nodig met kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, huisartsen, kinderartsen, scholen, etc. Ook hierbij doen we wat nodig is, niet meer en niet minder. 

Laatst bijgewerkt: 31-08-2022

Specificaties

KvK 18071478
AGB WMO 94058246
AGB Jeugd 94058246
Telefoonnummer 0767502433
Website http://www.vansteenhoven.net 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek en Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Thuis - ambulant
Meertaligheid Engels en Nederlands
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Breda 
 Nevenvestiging
Van Steenhoven - Breda
Mgr. Nolensplein 9, 4812JC Breda
Bereikbaar: werkdagen
Rijen 
 Hoofdvestiging
Van Steenhoven - Rijen
Mimosalaan 3, 5121CN Rijen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Aanbod bestaat niet meer
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: